Súhrnné informácie ku koronavírusu

Výsledky s podozrením na koronavírus sú negatívne. Radi by sme všetkých predovšetkým požiadali o zachovanie pokoja a nešírenie poplašných správ v súvislosti s podozrením na koronavírus v prípade dvoch pacientov. Priestory urgentného príjmu v našej nemocnici sú dôkladne vydenzifikované a dekontaminované, ambulancie urgentného príjmu sú preto plne k dispozícii pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

 

Vďaka okamžitej reakcii a profesionalite našich kolegov na urgentnom príjme boli pacienti ihneď izolovaní ešte v prvej vstupnej čakárni, kde boli sami, a nedošlo preto k žiadnemu stretu s inými pacientmi. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať najmä našim kolegom za ich chladnú hlavu, rozvahu, promptné reakcie a profesionálne zvládnutie celej situácie. Vďaka ich skvelému nasadeniu, tréningu a pripravenosti nedošlo k zbytočnej panike. Sme hrdí, že máme odborníkov na správnom mieste, ktorí dokážu takýmto spôsobom odborne zvládať krízové situácie. Zároveň ďakujeme všetkým ostatným zložkám, najmä Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Žilina a hlavnému okresnému hygienikovi, ktorý prišiel okamžite situáciu monitorovať a usmerňovať spolu s našimi zamestnancami osobne. Rovnako ďakujeme Krajskému operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby Žilina a príslušníkom polície za reguláciu a usmernenie prítomných.
 

1859 fnsp zaurgentny prijempredcakaren recepcie jpg

 

Vo štvrtok 30. 1. 2020 sa okolo 18-tej hodiny ohlásili na našom urgentnom príjme dvaja pacienti s respiračnými ťažkosťami, ktorí sa v ten deň vrátili z trojtýždňovej služobnej cesty v Číne. Uvedomujúc si dôležitosť prevencie, na zdravotné problémy upozornili už na letisku. Je pre nás nepochopiteľné, ako mohli príslušné zložky letiska pacientov nechať odcestovať na Slovensko. Muži autom zamierili rovno na urgentný príjem v Žiline. Naši zdravotníci okamžite postupovali podľa platných nariadení a  hermeticky uzavreli čakáreň, preventívne oboch mužov izolovali od ostatných pacientov a zamestnancov, takže neprišli do kontaktu so žiadnym iným návštevníkom urgentného príjmu. Muži neboli uvedení do žiadnej z ambulancií ani hospitalizovaní. Návštevníkov a zamestnancov urgentného príjmu sme v rámci prevencie dôkladne vybavili ochrannými prostriedkami. Po komunikácii s hlavným hygienikom pre Žilinský kraj boli muži ešte v daný večer prevezení na infekčné oddelenie do Martina.
 
Vzorky pacientov boli zaslané na testy do laboratória v Berlíne. Výsledky vzoriek pacientov pre podozrenie na koronavírus boli negatívne.

 

 1860 koronavirusbielya5 page 001 jpg

1861 koronavirusmodrya5 page 001 jpg