Stanovisko AFN k situácii vo FN

Hospodárska situácia v štátnych nemocniciach je naozaj veľmi vážna. Mnohé z nich dávajú drvivú väčšinu svojich príjmov na mzdové výdavky, čo je neudržateľný stav. Práve preto je dôležité uvedomiť si, že reštrukturalizácia a prijímanie racionalizačných opatrení sú nevyhnutné.

Finančná situácia v žilinskej nemocnici je kritická. Rovnako ako aj iné fakultné a univerzitné nemocnice je zadlžená a jej hospodárske prognózy nie sú vôbec optimistické. Bez racionalizácie štátne nemocnice neprežijú a o niekoľko mesiacov skončia v krachu. To si však žiadny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže dovoliť. Jeho primárnou funkciou je totiž poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov SR. Opatrenia, ktoré zavádza vedenie žilinskej nemocnice, však nie sú žiadnou novinkou. Aj ostatné nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR prechádzajú reštrukturalizáciou a jej hlavným zámerom je prospech pacientov.

Fakultná nemocnica Nitra

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Univerzitná nemocnica Bratislava

Univerzitná nemocnica Martin

DFNsP Bratislava

DFN Košice

DFNsP Banská Bystrica

Fakultná nemocnica Trnava

Fakultná nemocnica Trenčín

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

FNsP Žilina

FNsP J. A. Reimana Prešov

FNsP Nové Zámky

Nemocnica Košice - Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica

NRC Kováčová

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN

 

MUDr. Jozef Valocký

prezident AFN SR

Na stiahnutie

Stanovisko AFN k situácii vo FN.pdf