O pacientov žilinskej nemocnice je a bude aj naďalej postarané

Predstavitelia lekárskeho odborového združenia naďalej zavádzajú a klamú verejnosť ak tvrdia, že o pacientov žilinskej nemocnice nebolo cez víkend riadne postarané. Pravdepodobne neovládajú normatívy vydané Ministerstvom zdravotníctva SR, ktoré jasne stanovujú počet lekárov na jednotlivých oddeleniach v ústavnej pohotovostnej službe. „O pacientov žilinskej nemocnice je a aj bude naďalej postarané," hovorí riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina Štefan Volák.

 Je veľkým klamstvom, ak LOZ tvrdí, že pacientom z oddelenia dlhodobo chorých nebola počas víkendu poskytnutá zdravotná starostlivosť. „O pacientov na všetkých oddeleniach bolo cez víkend riadne postarané a bola im zabezpečená zdravotná starostlivosť v plnej miere. Niektorí lekári by si asi mali zopakovať minimálne personálne normatívy. Na zlúčenom internom oddelení a oddelení dlhodobo chorých bolo cez víkend presne toľko lekárov, koľko si vyžadujú predpisy ministerstva zdravotníctva," povedal na margo zavádzajúcich vyhlásení riaditeľ FNsP Žilina Štefan Volák.

 Počas víkendu bolo na novozlúčenom oddelení spolu približne 140 pacientov. Minimálny normatív hovorí o jednom lekárovi na sto pacientov. Keďže na danom oddelení slúžili v sobotu aj v nedeľu traja lekári, všetky podmienky nemocnica splnila a o pacientov bolo postarané v plnej miere.

 Dané tvrdenia sú nielen klamlivé, ale aj veľmi závažné. Vedenie nemocnice preto zvažuje ďalšie právne kroky, ako zamedziť takémuto šíreniu poplašných správ, ktoré medzi obyvateľmi Žiliny a okolitých miest a obcí šíria paniku z toho, že im nebude poskytovaná zdravotná starostlivosť.

 V súčasnosti je veľmi dôležité, aby pacienti žilinskej nemocnice vedeli, že im bude aj naďalej zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ako už riaditeľ Štefan Volák viac krát poznamenal, verí v korektný dialóg a dohodu s lekármi. Je predsa aj v ich záujme, aby svojich pacientov neopúšťali a zároveň prispeli k stabilizácii a záchrane žilinskej nemocnice.

Na stiahnutie

TS O pacientov žilinskej nemocnice je a bude aj naďalej postarané.pdf