Rokovania medzi vedením FNsP J. A. Reimana a lekármi oddelenia úrazovej chirurgie boli konštruktívne

Oceňujeme, že po konštruktívnej debate medzi vedením FNsP J. A. Reimana Prešov a lekármi oddelenia úrazovej chirurgie sme dospeli ku konsenzu, kedy obe strany zhodnotili, že doterajší systém zabezpečovania ústavnej pohotovostnej služby na oddelení úrazovej chirurgie je toho času vyhovujúci pre obe strany, a preto sa lekári tohto oddelenia rozhodli stiahnuť žiadosti o nezaradenie do výkonu práce nadčas a pracovnej pohotovosti v mesiaci december.

Rokovania prebiehali od piatku 23. 11. 2012, kedy desiati lekári Oddelenia úrazovej chirurgie FNsP J. A. Reimana Prešov doručili zamestnávateľovi stanoviská, v ktorých žiadajú o nezaradenie do výkonu práce nadčas a pracovnej pohotovosti na pracovisku oddelenia úrazovej chirurgie v mesiaci december.

FNsP Prešov aj napriek vzniknutej situácii poskytovala pacientom adekvátnu zdravotnú starostlivosť.