Veľký krok žilinskej Fakultnej nemocnice k ozdraveniu

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline pristúpila po hĺbkovej analýze finančného stavu k  razantným krokom, ktoré smerujú k ozdraveniu a predstavujú vysokú mieru racionalizácie. Doterajšie výsledky hospodárenia sú negatívne, pričom nemocnica odvádza až 90 % príjmov od zdravotných poisťovní  na mzdy zamestnancov. Takáto nepriaznivá situácia  spôsobuje problémy s dodávkami liekov, zdravotníckeho materiálu, energie aj tepla.

„Našou prvoradou povinnosťou je poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť pacientom, preto musíme zamedziť nárastu pohľadávok a prijať také opatrenia, ktoré budú operatívne a efektívne," zdôraznil riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline Štefan Volák.  Manažment nemocnice rokoval  so zdravotníckymi pracovníkmi, oboznámil ich so situáciou, sestry, laboranti, inštrumentárky aj sanitári  súhlasili s návrhom na riešenie,  ale na dohodu  nepristúpili lekári. Práve Fakultná nemocnica v Žiline však patrí v odmeňovaní lekárov k „top" zdravotníckym zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, pretože priemerná mzda  atestovaného lekára je vyššia  o 400 Eur v porovnaní s inými nemocnicami takéhoto typu.

Aj s dôrazom na takýto postoj FNsP Žilina pristúpi od 1. novembra 2012 k výrazným organizačným zmenám – nerovnomernému rozdeleniu pracovného času podľa § 87 Zákonníka práce. Táto organizačná zmena prinesie značné výhody, umožní optimalizovať počet zamestnancov, zefektívni sa riadenie, racionálne sa rozčlenia niektoré oddelenia.„Je nevyhnutné nemocnicu v čo najskoršom čase „ozdraviť". Stav, v ktorom sa totiž nachádza, nie je dlhodobo udržateľný. Ak by sme k daným krokom nepristúpili, fungovanie nášho zdravotníckeho zariadenia by bolo ohrozené. Je to pre nás zároveň  veľká úloha aj výzva, pretože medzi fakultnými a univerzitnými nemocnicami na Slovensku sme zatiaľ prvým zdravotníckym zariadením, ktoré takúto  zmenu zavádza do praxe," informoval riaditeľ FNsP Žilina Štefan Volák.   

Kontakt:

Tel.: 041/5110 191

E-mail: 

Na stiahnutie

Tlačová správa.pdf