Slávnostné otvorenie novej budovy urgentného príjmu s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny

Dňa 14.11. 2011 o 14.00 hod sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novej budovy urgentného príjmu s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny a to za účasti podpredsedu vlády SR Jána Figeľa, ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika, riaditeľa FNsP Žilina Juraja Hamaja a ostatných pozvaných hostí.


3 otvoaimurgent jpg

Budova bola postavená v rámci implementácie projektu OP Zdravotníctvo s názvom Komplexné riešenie urgentnej a onkologickej zdravotnej starostlivosti v NsP Žilina. Celková hodnota projektu je cca. 13.3 mil. eur.

V rámci projektu bolo nakúpené aj zariadenie, vybavenie, prístroje a technika, vrátane lineárneho urýchľovača.

Nová budova urgentného príjmu slúži pacientom od pondelka, 14.11.2011 cca. od 16.30 hod.