V Žiline rozšírili obmedzenia plánovaných operácií, obnovia tiež príplatky pre personál v COVIDe

Vývoj situácie v súvislosti s alarmujúcim nárastom hospitalizovaných pacientov v ťažkom stave s ochorením COVID-19 na severe Slovenska zasiahol najmä nemocnicu v Žiline a Čadci, zdravotnícke zariadenia bez infekčných a pľúcnych oddelení. Nevyhnutný presun špecializovaných zdravotníkov z tzv. „bielych" oddelení, ktorí aktuálne poskytujú akútnu zdravotnú starostlivosť o kritických pacientov na COVID lôžkach, vynútil ďalšie obmedzenia plánovanej operatívy. Posilniť personálne pokrytie pandemického pavilónu chce nemocnica aj finančnou motiváciou.

 

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline je momentálne hospitalizovaných 38 pacientov s ochorením nového koronavírusu, až osem z nich vyžaduje pripojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. V troch štvrtinách prípadov ide o nezaočkované osoby, prevažne bez pridružených diagnóz. Delta variant sa šíri rýchlejšie a v porovnaní s druhou vlnou pandémie sa rapídne zhoršuje i zdravotný stav pacientov, ventiláciu potrebuje v kratšom časovom období hospitalizácie výrazne viac ľudí. „O pacientov v ťažkom stave sa musia starať skúsení lekári a sestry. Za štandardných okolností pôsobia na anestéziologickom oddelení, JIS či operačných oddeleniach. Ich presun do COVID pavilónu znamená výrazné oslabenie personálu, ktorý potrebujeme k plánovanej operatíve. Nemáme teda inú možnosť ako ďalšie obmedzenie operácii, ktoré znesú odklad," informoval medicínsky riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Bízik s tým, že pôrody, akútne a onkologické výkony ostanú zachované. 

 

Rokovanie krízového štábu FNsP Žilina, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 4. októbra, vyústilo tiež do zvolania dnešného mimoriadneho online koordinačného stretnutia všetkých nemocníc v Žilinskom kraji. „Prudké zhoršenie epidemiologickej situácie a problémy v našej nemocnici a v nemocnici v Čadci ukázali, že súčasný postup riadenia príjmu a starostlivosti o COVID pacientov nie je adekvátny k personálnym a prevádzkovým možnostiam jednotlivých zdravotníckych zariadení. Žiadali sme preto zmeny v spoločnej koordinácii a vzájomnej pomoci," priblížil generálny riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Stalmašek. Podľa jeho slov vedenie FNsP Žilina zároveň schválilo príplatky pre všetkých jej zamestnancov pracujúcich v COVID pavilóne až do výšky 7 eur na hodinu k ich základnej mzde. „Napriek tomu, že centrálne tieto príplatky na úrovni štátu schválené neboli, považujeme za dôležité oceniť a motivovať ľudí pracujúcich v rizikových, infekčných podmienkach, ktorí sa v oblekoch starajú o pacientov v kritickom stave, zažívajú nesmierny fyzický i psychický nápor, čo mnohých od tejto práce odrádza, pretože sú už skutočne unavení a demotivovaní," doplnil I. Stalmašek. Nemocnici chýbajú predovšetkým lekári s internistickým kmeňom a v tejto súvislosti rovnako špecializované sestry na JIS a OAIM, bez ktorých nie je možné súčasne realizovať plánované operácie i zabezpečiť starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19 v kritickom stave.