V ankete Top lekári na Slovensku sú nominovaní piati lekári FNsP Žilina

V rámci celoslovenskej ankety Zdravotníckych novín TOP lekári na Slovensku môže verejnosť hlasovať aj za zástupcov Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina. V desiatich špecializáciách, ktoré tento rok vyhlásili organizátori projektu, je nominovaných päť lekárov žilinskej nemocnice. V odbore hematológie MUDr. Marta Kučeráková, v paliatívnej medicíne MUDr. Terézia Poradovská, pre Fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu MUDr. Nina Ľorková, v špecializácii ortopédia MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA a v neurochirurgii MUDr. Ivan Mačuga, MBA.

 

2239 fnsp za jpg 

Ako informoval generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek, každá nominácia predstavuje významnú osobnosť žilinskej nemocnice. „Zdravotníctvo a predovšetkým nemocnice majú za sebou mimoriadne náročný, veľmi špecifický rok. Ocenenie by si určite zaslúžilo omnoho viac z našich lekárov, a to aj v iných odbornostiach, ktoré pre tento rok neboli vyhlásené. Napriek tomu sme hrdí, že žilinská nemocnica má v ankete piatich výnimočných zástupcov a veríme, že vďaka ich vysokej odbornosti, profesionalite, dlhoročným skúsenostiam a mnohým ľudským osudom, ktorých sa v rámci ich práce dotkli alebo im dali druhú šancu na život, získajú v hlasovaní podporu verejnosti," uviedol I. Stalmašek.
Do 25. júla 2021 môžu záujemcovia cez internet odovzdať hlas jednému z nominovaných v každej z desiatich kategórií. Takmer sto lekárov nominovali nemocnice a zdravotnícke zariadenia, hlavní odborníci pre jednotlivé špecializácie, čitatelia a tiež nominanti samotnej redakcie Zdravotníckych novín. Tohtoročnými kategóriami sú imunológia a alergológia; pneumológia a ftizeológia; hematológia; paliatívna medicína; fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia; cievna chirurgia; dermatovenerológia; diabetológia; ortopédia; neurochirurgia.

 

V odbore hematológia je nominovaná vedúca lekárka hematológie a krvnej banky Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina MUDr. Marta Kučeráková. Hematológii a predovšetkým transfúziológii sa venuje s mimoriadnym záujmom, odbornosťou a obetavosťou nad rámec bežnej praxe. V spolupráci s Národnou transfúznou službou rieši zložité prípady pacientov nielen z okolia Žiliny, ale tiež z iných regiónov mimo rozsiahlej spádovej oblasti žilinskej nemocnice. S dôverou sa na ňu obracajú kolegovia aj pri riešení vyšetrení komplikovaných protilátok u tehotných žien z celého Slovenska. V spolupráci s Klinickou biochémiou sa jej podarilo rozbehnúť genotypovanie krvných skupín a Rh faktorov. Je členkou Výboru slovenskej hematologickej a transfúziologickej spoločnosti.
HLASOVANIE v kategórii hematológia TU.

 

V kategórii paliatívna medicína je nominovaná MUDr. Terézia Poradovská, poverená primárka Liečebne dlhodobo chorých FNsP Žilina. Na geriatrickom oddelení žilinskej nemocnice pôsobí 30 rokov ako dlhoročná lekárka, zástupkyňa primára a dnes už ako poverená primárka oddelenia. Napriek svojmu veku neopustila pacientov ani v priebehu pandémie ochorenia COVID-19 a okrem štandardného oddelenia slúžila tiež priamo v pandemickom pavilóne. Maximálne sa venuje starostlivosti o pacientov a zároveň vychováva mladú generáciu lekárov, ktorej odovzdáva okrem cenných odborných znalostí i výnimočnú trpezlivosť, ľudskosť a pokoj – významné prvky paliatívnej medicíny.
HLASOVANIE v kategórii paliatívna medicína TU.

 

Nomináciu získala tiež primárka oddelenia Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie FNsP Žilina MUDr. Nina Ľorková. Vďaka rokom práce a rozsiahlemu počtu pacientov je skúsenou lekárkou, ktorá viedla do doby obmedzenia činnosti z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 okrem ambulantnej aj lôžkovú časť oddelenia. Mimoriadne aktívne pracuje na ambulancii, ktorá je vzhľadom na jej spádovú oblasť jednou z najvyťaženejších. Do rehabilitácií pacientov sa snaží zaradiť nielen fyzikálne procedúry, fyzioterapiu, ale využíva i ergoterapiu a pracuje s pacientmi novými metódami, aby boli rehabilitovaní po všetkých stránkach tela aj duše.
HLASOVANIE v kategórii Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia TU.

 

V špecializácii ortopédia je nominovaný primár oddelenia pediatrickej ortopédie a spondylochirurgie FNsP Žilina MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA. Zakladateľ a primár detskej ortopédie v Žiline, ktorá sa pod jeho vedením významnou mierou zaslúžila o zavedenie celoplošného sonografického skríningu bedrových kĺbov novorodencov. Do praxe neustále zavádza nové liečebné, hlavne unikátne operačné metódy, ktoré dodnes nevykonáva žiadne iné pracovisko na Slovensku. Vďaka jeho úsiliu a nasadeniu dostávajú deti, tínedžeri a mnohokrát i dospelí druhú šancu na život.
HLASOVANIE v kategórii ortopédia TU.

 

Odbor neurochirurgia reprezentuje nominácia primára oddelenia neurochirurgie FNsP Žilina MUDr. Ivana Mačugu, MBA. Významne rozšíril spektrum náročných operácií nádorov mozgu, ktoré sa v žilinskej nemocnici realizujú ako na jednom z len pár pracovísk v rámci Slovenska. Do Žiliny priniesol neurochirurgické operácie aneuryziem či nádorových ochorení. Vybudoval silné odborné pracovisko – jedno z najvyťaženejších z pohľadu počtu a náročnosti neurochirurgických operácií.
HLASOVANIE v kategórii neurochirurgia TU.