Lions Club Žilina podpísal s nemocnicou memorandum o spolupráci, podporí starostlivosť o zrakovo postihnutých a pacientov s cukrovkou

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline a občianske združenie Lions Club Žilina uzatvorili memorandum o vzájomnej spolupráci. Ako partneri uviedli, cieľom spojenia je skvalitnenie života zrakovo postihnutých pacientov, pacientov s ochoreniami zraku a s chronickým ochorením diabetes mellitus. Dokument avizujúci obojstranný záujem podieľať sa na zlepšení dostupnosti prevencie a včasnej diagnostiky uvedených ochorení podpísali predstavitelia Rady riaditeľov žilinskej nemocnice v zložení – generálny riaditeľ Igor Stalmašek, medicínsky riaditeľ Igor Bízik, ekonomický riaditeľ Peter Braška, a prezident žilinského Lions Clubu Emil Pečík. 

 

2221 fnsp zapartnerstvo ma za ciel skvalitnit starostlivost o pacientov s ochoreniami zraku a cukrovkou jpg 

„Naším spoločným zámerom je skvalitnenie zdravotnej starostlivosti pre ľudí s ochoreniami zraku alebo cukrovkou, na ktoré sa združenie priamo zameriava. Členovia klubu realizujú podujatia, vytvárajú významné projekty zamerané na odbornú podporu preventívnych a diagnostických aktivít, čo nás zaujalo a motivovalo k nadviazaniu bližšej spolupráce," priblížil generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek s tým, že kvalifikovanú pomocnú ruku podá nemocnica prostredníctvom personálnych i materiálno-technických kapacít oddelenia oftalmológie a oddelenia vnútorného lekárstva. Klub poskytne zase finančnú aj materiálnu podporu na skvalitnenie prístrojového vybavenia a prostredia nemocnice. „Sme presvedčení, že pomoc komunite, v ktorej žijeme, má byť zameraná tiež na prevenciu a včasnú diagnostiku civilizačných chorôb, kam zameranie celosvetovo pôsobiacej humanitárnej organizácie Lions International v súčasnosti smeruje. Chceme takouto formou prispieť k zlepšeniu zdravia obyvateľov nášho regiónu a spolupráca s najväčšou žilinskou zdravotníckou organizáciou nás motivuje naplniť naše heslo – We serve," uviedol prezident Lions Club Žilina Emil Pečík.

 

2222 fnsp zazlavageneralny riaditel fnsp za igor stalmasek a prezident lions club zilina emil pecik jpg 

Partnerstvo žilinského Lions Club s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Žiline otvorí už v najbližších dňoch prvý dar nových prístrojov na očné a interné oddelenie. Oftalmológovia získajú očný biomikroskop – štrbinovú lampu na kompletné vyšetrenie oka, ktorá je základným preventívnym krokom pri diabetickej retinopatii. Vybavenie oddelenia vnútorného lekárstva rozšíri prístroj ABI BOSO system 100 na včasnú diagnostiku srdca a obehového systému. „Sme pripravení využiť pridanú hodnotu tohto spojenia predovšetkým v prospech pacienta – detí i dospelých s postihnutím zraku alebo cukrovkou," uzavrel I. Stalmašek.

Žilinský Lions Club je členom medzinárodného združenia Lions Clubs International, jednej z najväčších servisno-humanitárnych organizácií na svete.  Medzi jeho základné ciele patrí podpora a pomoc zrakovo postihnutým občanom, prevencia, diagnostika a liečenie chorôb zraku detí a dospelých, podpora organizácií zastrešujúcich práva zrakovo postihnutých a záujmových organizácií zrakovo postihnutých. Združenie sa zároveň venuje prevencii diabetes a podpore organizácií zabezpečujúcich prevenciu, diagnostiku a liečenie diabetu u detí a dospelých, edukácia pri ochorení cukrovky. Pravidelne usporadúva podujatia na bezplatné meranie vnútroočného tlaku, bezplatné preventívne meranie hladiny cukru v krvi a rovnako meranie krvného tlaku.

2223 fnsp zazilinska nemocnica podpisala memorandum o spolupraci so zilinskym lions clubom jpg