Sociálni pracovníci pomáhajú pacientom orientovať sa v systéme

Pacienti hospitalizovaní v nemocnici prechádzajú náročným obdobím, kedy okrem pomoci lekárov potrebujú aj pomoc sociálnych pracovníkov.
Na oddelení klinickej a radiačnej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina odštartoval významný projekt. Pacientom pomáha vo viacerých oblastiach.

Informačné poradenstvo, psychosociálne konzultácie či spolupráca s odbornými inštitúciami a špecialistami. Tím sociálnych pracovníkov z oddelenia sociálnej starostlivosti FNsP Žilina významne asistuje v oblastiach, ktoré sú pacientom často vzdialené, a v ich situácii je riešenie i komplikované. „Za pacientmi chodíme počas vizít so zdravotníkmi. Ponúkame im pomoc pri riešení záležitostí, ktoré súvisia so samotným ochorením, hospitalizáciou a každodenným fungovaním. Často sú to ľudia v produktívnom veku, ktorým dokážeme pomôcť napríklad s vybavením invalidného dôchodku či s bezplatnými psychologickými sedeniami,“ vysvetľuje vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti Silvia Gajdúšková s tým, že vo viacerých témach sa inšpirovali na stretnutiach s Občianskym združením Liga proti rakovine. „Vážime si, že u nás funguje kvalitná a dobre rozvinutá spolupráca. Pre našich pacientov je to výrazná pomoc,
o ktorej predtým nevedeli. Sociálnym pracovníkom sme za ich aktívny prístup veľmi vďační,“ doplnila primárka oddelenia klinickej a radiačnej onkológie Dagmar Sudeková.

Oddelenie sociálnej starostlivosti žilinskej nemocnice ponúka formu sociálnej pomoci a poradenstva aj pre ďalších pacientov a príbuzných, vzniklo v roku 2020. „Zriadenie oddelenia bolo nevyhnutným krokom, vďaka ktorému sme nápomocní tam, kde je to potrebné. Asistujeme napríklad pri preklade do zariadení sociálnych služieb, zabezpečujeme bezodkladné umiestnenie či posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,“ uzavrela námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť FNsP Žilina Gabriela Tvrdá.

Sociálni pracovníci pomáhajú pacientom orientovať sa v systéme