O oddelení

Vedúca lekárka

MUDr. Mária Kleinová

0910 224 294

Zástupkyňa vedúcej lekárky

MUDr. Michaela Genzorová

0910 224 294

Vedúca sestra

Mgr. Jarmila Janíčková

041 5110 401

AC PaF - kontakt

 

0910 224 294

Ambulantné centrum PaF pri FNsP má päť ambulancií.

Vzhľadom na nedostatočné personálne možnosti PRACUJÚ PĽÚCNE AMBULANCIE FNsP ŽILINA V OBMEDZENOM REŽIME.

Pre pretrvavajúci nepriaznivý personálny stav naďalej NEPOSKYTUJEME odkladnú zdravotnú starostlivosť PACIENTOM MIMO OKRESU ŽILINA.

Zdravotné poisťovne odporúčajú nižšie uvedené dostupné pracoviská pneumológie a ftizeológie (vyberte si zoznam poskytovateľov podľa poisťovne, v ktorej ste poistení):

VšZPDôvera ZPUnion ZP
kliknite pre zväčšenie

Objednanie na pľúcne vyšetrenie pacientov z okresu Žilina je možné osobne, alebo telefonicky na tel. č. +421 910 224 294.

Poskytujeme:
• diagnostiku a liečbu akútnych a chronických pľúcnych ochorení, taktiež konziliárnu činnosť pre praktických lekárov a špecialistov,
konziliárnu činnosť pre pacientov hospitalizovaných vo FNsP Žilina.

Bronchoskopické pracovisko - diagnostické a terapeutické výkony pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov.

Ambulancia funkčnej diagnostiky - vykonávame základné spinometrické vyšetrenia aj rozšírené funkčné vyšetrenia pľúc. 

Ambulancie:
•  1. pľúcna ambulancia
•  2. pľúcna ambulancia
•  3. pľúcna ambulancia
•  4. pľúcna ambulancia
•  5. pľúcna ambulancia
•  Bronchoskopické vyšetrenia
•  Ambulancia funkčnej diagnostiky


Vytlačiť