Výberové konania na obsadenie vedúcich zamestnancov

• Oznámenie o vyhlásení výberového konania - Vedúci lekár ambulantného centra pneumológie a ftizeológie

• Oznámenie o vyhlásení výberového konania - Vedúca sestra ambulantného centra pneumológie a ftizeológie

• Oznámenie o vyhlásení výberového konania - Primár oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

• Oznámenie o vyhlásení výberového konania - Vedúci fyzioterapeut fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

• Oznámenie o vyhlásení výberového konania - Primár oddelenia neurológie

• Oznámenie o vyhlásení výberového konania - Vedúci farmaceutický laborant nemocničnej lekárne

• Oznámenie o vyhlásení výberového konania - Primár oddelenia liečebňa dlhodobo chorých

• Oznámenie o vyhlásení výberového konania - Vedúci zdravotnícky laborant patologickej anatómie

• Oznámenie o vyhlásení výberového konania - Vedúci lekár patologickej anatómie 

• Oznámenie o vyhlásení výberového konania - Primár oddelenia otorinolaryngológie (ORL)

• Oznámenie o vyhlásení výberového konania - Primár oddelenia klinickej a radiačnej onkológie

• Oznámenie o vyhlásení výberového konania - Primár oddelenia psychiatrie

• Oznámenie o vyhlásení výberového konania - Vedúca sestra oddelenia pediatrie

• Oznámenie o vyhlásení výberového konania - Vedúci lekár lekárskej genetiky

• Oznámenie o vyhlásení výberového konania - Vedúci lekár urgentného príjmu II typu


Vytlačiť