Bezpečnostný správca

Bezpečnostný správca

Ing. Ján Taliga

041 5110 810

Sídlo referátu: Areál FNsP Žilina (objekt U, prízemie)


Vytlačiť