Informácie pre občanov v súvislosti s aktuálnym výskytom koronavírusu (SARS-CoV-2) spôsobujúceho ochorenie COVID-19

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 

Každý pacient, sprievodná osoba vstupujúci do areálu FNsP Žilina je povinný chrániť sa ochrannými pomôckami, minimálne rúškom alebo inou účinnou ochranou úst a nosa.

 

FNsP Žilina spúšťa 1. etapu krízovej reprofilizácie, v rámci ktorej otvorí samostatný pandemický pavilón. Nevyhnutné zmeny spojené s kapacitnými a personálnymi nárokmi zapríčinia dočasné pozastavenie plánovaných operácií, pri ktorých je nevyhnutná prítomnosť anestéziologického tímu, s platnosťou od 15. októbra 2020. Viac informácií TU.

 

Na základe Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s operačnými a intervenčnými výkonmi vo vzťahu k možnému, pravdepodobnému alebo potvrdenému ochoreniu COVID-19 v rámci aktuálne dostupných kapacitných možností poskytuje FNsP Žilina plánované operačné výkony v zmysle kritérií usmernenia. Pôvodne objednaní pacienti sú postupne kontaktovaní telefonicky priamo z jednotlivých oddelení, nie je preto potrebné, aby pacienti oslovovali oddelenia. Viac informácií nižšie v dokumente „Klinický protokol pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich operačný alebo intervenčný výkon počas priaznivej epidemiologickej situácie".

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline otvorila v spolupráci so spoločnosťou Klinická biochémia s.r.o. mobilné odberné miesto na testovanie ochorenia COVID-19. Viac informácií v sekcii Aktuálne TESTOVANIE COVID-19 – informácie pre pacientov a lekárov.

 

Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 platí od 28. augusta 2020 do odvolania z dôvodu ochrany zdravia hospitalizovaných pacientov a zamestnancov na všetkých oddeleniach FNsP Žilina ZÁKAZ NÁVŠTEV.

 

Od 27.3.2020 je hlavná brána na vstupe pre peších z Ulice Vojtecha Spanyola vo večerných hodinách až do rána uzamknutá (v čase od 18.30 do 5.30 h, čas je orientačný, môže sa zmeniť v závislosti na nepriaznivom počasí). Pre nevyhnutný vstup do areálu je v prípade uzavretia brány potrebné zazvoniť na stálu službu, ktorá je na vrátnici. Zvonček sa nachádza na budove vrátnice pri bráne vpravo.

 

Od 17.3.2020 je vstup do areálu FNsP Žilina obmedzený len na dva body – vjazd a výjazd pre automobily z ulice Nemocničná (smer od Vlčiniec) a vchod pre peších z ulice Spanyolova. V rámci oboch bodov je oficiálne zavedené triedenie a regulácia pacientov. Každý pacient/sprievodná osoba vstupujúci do areálu FNsP Žilina je povinný informovať kontaktnú osobu pri vstupe do areálu o dôvode vstupu, prípadných príznakoch ochorenia, cestovateľskej anamnéze či kontakte s rizikovými osobami. V prípade potreby je povinný podrobiť sa meraniu telesnej teploty.

 

 

UPOZORNENIE PRE PACIENTOV

 

V prípade, že nie ste zdravotne v poriadku a môžete byť nákazliví pre vaše okolie, počkajte na telefonické pokyny a zdravotnícke zariadenie navštívte v nevyhnutnom prípade.


Ak potrebujete predpísať lieky, využite elektronické predpisovanie prostredníctvom telefonického kontaktu s vaším lekárom. Ak je to možné, vyzdvihnúť lieky v lekárni by mala výhradne zdravá osoba.

OCHORENIE COVID-19


Ochorenie COVID-19 je infekcia dýchacích ciest spôsobená koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý bol identifikovaný na konci roku 2019.

 

Ochorenie koronavírusom je možné predpokladať u osôb, ktoré okrem klinických príznakov, ako je horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, spĺňajú tiež epidemiologické kritériá – majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu – vrátili sa z oblastí nákazy alebo boli v priamom kontakte s osobou, u ktorej bola nákaza koronavírusom potvrdená, a to maximálne 14 dní pred prejavením príznakov.

PODOZRENIE NA KORONAVÍRUS


AK POCIŤUJETE PRÍZNAKY OCHORENIA (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť):

 • vyhnite sa kontaktu s ostatnými ľuďmi,
 • nevyužívajte prostriedky hromadnej dopravy,
 • TELEFONICKY kontaktujte vášho všeobecného lekára (po skončení jeho ambulantnej doby – ambulantnú pohotovostnú službu, prípadne tiesňovú linku 112).

AK TO NIE JE NEVYHNUTNÉ, NENAVŠTEVUJTE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE OSOBNE A POČKAJTE NA POKYNY.

 

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812
Národné centrum zdravotníckych informácií - 0800 221 234
email: 
Please, all information in English about novel coronavirus 2019-nCoV you can find on the websites:
www.who.int/health-topics/coronavirus
www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
www.cdc.gov/coronavirus/index.html

FORMA ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU

 

Koronavírus sa prenáša z človeka na človeka po dlhšietrvajúcom úzkom kontakte (kašeľ, kýchanie, rozprávanie). Ide o tzv. kvapôčkovú infekciu, jednou z ciest šírenia je aj kontakt s kontaminovanými predmetmi. Inkubačná doba je 2 až 14 dní.

NAJOHROZENEJŠIE SKUPINY


Medzi ohrozené skupiny patria predovšetkým seniori, chronicky chorí alebo osoby s oslabenou imunitou. Koronavírus ohrozuje ľudí, ktorí boli v posledných 14 dňoch v oblastiach, kde sa koronavírus vyskytuje. Ohrození sú aj ľudia, ktorí sa nachádzali v blízkom kontakte s osobou, u ktorej vírus pozitívne diagnostikovali v laboratóriu.

OCHRANNÉ OPATRENIA


Ako pri klasickom respiračnom ochorení v aktuálnom chrípkovom období, dôležité je:

 • vyhýbať sa tým, ktorí sú zjavne chorí (prípadne dodržiavať aspoň metrovú vzdialenosť od ľudí, ktorí kašlú a kýchajú),
 • dodržiavať základné hygienické pravidlá – sprísniť hygienu a správne umývanie rúk,
 • nezdržiavať sa v miestach s vyšším počtom ľudí,
 • ľudia, ktorí trpia respiračným ochorením by mali striktne dodržiavať pravidlá respiračnej hygieny – pri kýchaní a kašlaní si zakrývať ústa jednorazovými papierovými vreckovkami alebo jamkou lakťa (nie dlaňou),
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,
 • dodržiavať dobrovoľnú karanténu,
 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

LIEČBA

 

Pre infekciu COVID-19 nie je odporúčaná žiadna špecifická antivírová liečba. Pacienti infikovaní týmto ochorením by mali začať podpornú liečbu zmierňujúcu príznaky infekcie. K podpornej liečbe sa využívajú bežne dostupné lieky.

Informácie o vývoji situácie, aktuálnych opatreniach sú pravidelne aktualizované na webových stránkach Ministerstva zdravotníctva SR www.health.gov.sk a Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk a tiež na stránkach WHO a ECDC.

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 - www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:covid-19-zavery-z-rokovania-vlady-sr-a-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-povinnos-nosenia-ruok-na-verejnosti-zatvorenie-obchodov-v-nedeu-vyleneny-nakupny-as-pre-seniorov-otvorenie-vybranych-prevadzok-v-obchodnych-domoch-karantenne-opatrenia-a-pod&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153


Odpovede na najčastejšie otázky - www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4021:uvz-sr-odpovede-na-najastejie-otazky-suvisiace-s-novym-koronavirusom-2019-ncov&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153